Case

Kaikki

Case

Tuulivoiman aluetaloudellisten vaikutusten mallinnus Pohjois-Pohjanmaan liitolle

Hankkeen tausta Pohjois-Pohjanmaa on johtava tuulivoimatuotannon maakunta n. 40% osuudella kansallisesta tuulivoimakapasiteetista. Maakunnan ainutlaatuiset lähtökohdat…

Case

Oilon: Vakiintuneen liiketoiminnan ja kasvubisneksen yhdistäminen strategiassa

Katso miten Oilon yhdisti strategiassaan kasvumarkkinan kunnianhimoiset tavoitteet ja vakiintuneen liiketoiminnan kannattavuuden parantamisen saman katon…

Case

Alisa Pankki – Digitaalisen pankin strategia

Hankkeen tausta Alisa Pankki Oyj on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Se keskittyy palvelemaan raha-asioiden…

Case

Suoraviivainen yritysjärjestelyprosessi

Tausta Suomalainen teollisuuseristys- ja telinekonserni, Saimaa Group, on kasvanut kovasti viime vuosien aikana strategiansa mukaisesti.…

Case

Konkreettisen kasvupolun laatiminen energiapalveluiden arvoketjussa nousemiseksi

Tausta Energia-alan palveluyhtiö pohti, kuinka nousta arvoketjussa uudenlaisten, korkeamman lisäarvon palveluiden tarjoajaksi. Yhtiössä oli paljon…

Case

Kokonaisvaltainen strategian päivittäminen yhteistyössä

Tausta IT-alan kasvuyrityksen liiketoiminta oli kehittynyt tavoitellulla tavalla, ja nyt haluttiin tavoitella seuraavaa kasvuharppausta kokonaisvaltaisen…

Case

Nettokäyttöpääoman vähennys suomalaiselle teollisuusyritykselle

Tausta Nopeasti ulkomaille yrityskaupoilla laajentunut teollisuusyritys ei ollut kasvunsa aikana onnistunut yhdenmukaistamaan operatiivisia toimintatapojaan. Koska…

Case

Tuotannon simulaatio ja sopeuttamistoimien vaikutusten arviointi teollisuuden perheyhtiölle

Korkealaatuisista ja räätälöidyistä tuotteistaan tunnettu perheomisteinen teollisuuden vientiyritys pohti tuotannon sopeuttamistoimia heikentyneessä markkinatilanteessa Markkinakysyntä Euroopassa…

Case

Tuettoman tuulivoiman markkina-analyysi

Asiakkaallamme oli halu päästä tuulivoiman PPA-markkinoille, joita ei vielä Suomessa ollut Tuulivoiman rakentamista oli pitkään…