Tuettoman tuulivoiman markkina-analyysi

Lari Stark

Asiakkaallamme oli halu päästä tuulivoiman PPA-markkinoille, joita ei vielä Suomessa ollut

Tuulivoiman rakentamista oli pitkään subventoitu merkittävillä valtiontukijärjestelmillä, mutta rakentajille tuottoisat tukijärjestelmät oli päätetty lopettaa tuulivoiman tuotantokustannusten laskiessa merkittävästi. Asiakkaan tietojen mukaan kansainvälisillä markkinoilla PPA-tarjontaa oli jo muodostunut, ja yhtiön tavoitteena oli ryhtyä rakentamaan markkinaehtoista tuulivoimaa pitkäaikaisten ostosopimusten (PPA, power purchase agreement) avulla myös Suomeen.

Suomen PPA-markkinoista oli hyvin vähän tietoa, sillä yhtään PPA-sopimusta ei tiettävästi ollut vielä tehty, ja markkinan odotettiin vasta olevan muodostumassa Suomeen. Menestyäkseen uudella markkinalla asiakkaamme tavoitteena oli luoda ymmärrys markkinan dynamiikasta suunnitellakseen tarjoomansa asiakaslähtöisesti, kohdistaakseen myyntipanokset tehokkaasti sekä markkinoidakseen kasvumahdollisuudet potentiaalisille sijoittajille.

Spring tutki verrokkimaita, haastatteli potentiaalisia asiakkaita ja määritti liiketoimintakonseptin löydösten pohjalta

Spring auttoi asiakasta analysoimaan yrityksille räätälöityjen pitkäaikaisten ostosopimusten markkinapotentiaalia Suomessa. Tavoitteena oli tunnistaa potentiaalisimmat asiakassegmentit ja niissä toimivat pelurit sekä ymmärtää heidän ostokriteerinsä ja -prosessinsa suhteessa muihin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.

Spring suoritti benchmarking-tutkimuksen Euroopan ja Yhdysvaltojen PPA-markkinoista, minkä perusteella muodostettiin hypoteesi Suomen markkinapotentiaalista ja sen erityispiirteistä. Houkuttelevimmat asiakassegmentit ja niissä toimivat pelurit tunnistettiin ja näiden kanssa lähdettiin verifioimaan markkinahypoteesia haastatteluin. Löydösten perusteella asiakasyhtiölle määritettiin liiketoimintakonsepti tarkempien asiakaskeskustelujen mahdollistamiseksi.

Markkina kehittynyt Springin ennusteiden mukaisesti ja asiakas ollut aktiivinen peluri markkinalla

Hankkeen aikana asiakasyhtiölle muodostui selkeä ymmärrys asiakassegmenteistä ja potentiaalisimmista asiakkaista, joiden kiinnostusta PPA-sopimuksiin testattiin haastatteluin. Yhteistyömme avulla asiakas pystyi tekemään perustellun päätöksen etenemisestä PPA-tarjontansa kehittämisen kanssa. Suomen ensimmäiset PPA-sopimukset julkaistiin nopeasti projektimme päätyttyä, kun osa kilpailijoista oli solmimassa arviomme mukaan jo ensimmäisiä sopimuksia. Keskeiset dimensiot, kuten hinta, olivat linjassa ennusteidemme kanssa, ja asiakkaamme on pystynyt aktiivisesti kehittämään ja kasvattamaan tarjontaansa PPA-markkinassa.