Nettokäyttöpääoman vähennys suomalaiselle teollisuusyritykselle

Lari Stark

Tausta

Nopeasti ulkomaille yrityskaupoilla laajentunut teollisuusyritys ei ollut kasvunsa aikana onnistunut yhdenmukaistamaan operatiivisia toimintatapojaan. Koska esimerkiksi tuotteiden hallinnassa ja varastoinnissa paikallisesti ei noudatettu yhtenäistä linjaa, sitoutui asiakkaan pääomaa hallitsemattomasti kasvavaan tuotevarastoon. Nostaakseen pääoman tuottoaan asiakas halusi nopeasti vapauttaa varastoon sitoutunutta pääomaa.

Projekti

Spring suunnitteli ja toteutti kolmeosaisen ohjelman nettokäyttöpääoman vähentämiseksi:

1. Uusien varmuusvarastotasojen määrittäminen myyntialuekohtaisesti. Spring analysoi miljoonia rivejä varastodataa ja laati sen pohjalta päivitetyt ryhmittelyt ja arviot vaadittavasta varmuusvaraston tasosta tuotteittain toimitusvarmuuden, tilausprofiilien ja muiden tekijöiden perusteella

2. Tilausseuranta tarpeettoman tuotannon välttämiseksi. Spring loi asiakkaalle työkalun, jonka avulla asiakas pystyi valvomaan myyntialueiden tekemiä tilauksia ja tarvittaessa täyttämään ne jonkin toisen myyntialueen varastosta turhan valmistuksen välttämiseksi.

3. Hitaasti kiertävän ylijäämävaraston tunnistaminen ja kohdennetut myyntitavoitteet. Spring analysoi Hitaasti kiertävän ylijäämävaraston tunnistaminen ja kohdennetut myyntitavoitteet. Spring analysoi myyntidataa ja identifioi varastosta tuotteet, joiden myyminen nykytahdilla olisi kestänyt pahimmillaan useita vuosia. Asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittiin tuotteille myyntiohjelma, joka tähtäsi näiden tuotteiden nopeutettuun myymiseen ja pääoman vapauttamiseen.

Lopputulema

Varaston nopea väheneminen jo ensimmäisen kvartaalin aikana paransi yrityksen taloudellista tilannetta. Yhdenmukaistetut varmuusvarastotasot auttoivat asiakasta hallitsemaan varastoaan tehokkaammin ja välttämään hitaasti kiertävien tuotteiden varastointia.