Tuulivoiman aluetaloudellisten vaikutusten mallinnus Pohjois-Pohjanmaan liitolle

Oona Aaltonen

Hankkeen tausta

Pohjois-Pohjanmaa on johtava tuulivoimatuotannon maakunta n. 40% osuudella kansallisesta tuulivoimakapasiteetista. Maakunnan ainutlaatuiset lähtökohdat luovat erinomaiset valmiudet uusiutuvien energialähteiden kehittämiselle sekä vihreän siirtymän edistämiselle. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset talous- ja työllisyyshyödyt tuulivoimasta ovat kuitenkin jääneet toivottua alhaisemmiksi, minkä lisäksi investointien kannattavuudessa ja siten rakentamisen määrässä on laskupainetta pitkällä aikavälillä. Spring Advisorin kanssa tehdylle hankkeelle asetettiin tavoitteeksi tuulivoiman suorien aluetaloudellisten vaikutusten tunnistaminen maakunnassa sekä toimenpiteiden suunnittelu alueellisen vaikuttavuuden ja tuulivoimarakentamisen houkuttelevuuden kasvattamiseksi.

Spring Advisorin tuki

Hankkeen aikana Spring Advisor mallinsi tuulivoiman kokonaistaloudelliset vaikutukset tuulivoimapuiston elinkaaren eri vaiheissa. Tuulivoiman suorista kokonaistaloudellisista vaikutuksista vain noin 20% tunnistettiin jäävän Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueelle. Näin ollen, Spring Advisor antoi suosituksensa toimenpiteistä alueellisen vaikuttavuuden kasvattamiseksi alueella sekä kehitti tiekartan toimenpiteiden edistämiselle. Lisäksi hankkeessa luotiin visio Pohjois-Pohjanmaan alueen tulevasta tuuliklusterista, jossa tuulivoimasektoriin kytkeytyy muita osapuolia, kuten muu päästötön energiajärjestelmä.

Spring Advisorin luomaan hankeraporttiin pääset tutustumaan alla. Raportti tarjoaa ajankohtaista tietoa tuulivoiman taloudellisista vaikutuksista sijoittajille, hankekehittäjille, palveluntarjoajille, teollisuuden edustajille sekä monille muille uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän aiheista kiinnostuneille.

Haluatko kuulla lisää?