Konkreettisen kasvupolun laatiminen energiapalveluiden arvoketjussa nousemiseksi

Aleksi Pesonen

Tausta

Energia-alan palveluyhtiö pohti, kuinka nousta arvoketjussa uudenlaisten, korkeamman lisäarvon palveluiden tarjoajaksi. Yhtiössä oli paljon kokemusta ja tietoa nopeasti kehittyvästä energiapalvelumarkkinasta, mutta kehitystavoitteisiin pääsemiseksi vaadittiin selkeämpi ymmärrys kasvumahdollisuuksista ja niiden toteuttamisesta.

Projekti

Teimme energiapalveluista markkina-analyysin, jossa tunnistimme asiakkaan näkökulmasta houkuttelevimmat kasvualueet sekä niissä menestymisen kilpailutekijät ja vaadittavat kyvykkyydet. Analyysissamme oli kolme keskeistä näkökulmaa:

1. Mistä osista energiapalveluiden arvoketju muodostuu, ja millaisia arvonluontimekanismeja niissä on? Mitkä ovat kiinnostavimpia asiakas- ja palvelusegmenttejä, ja minkälainen liiketoimintapotentiaali niissä on?

2. Minkälainen on energiapalveluiden kilpailukenttä? Mitkä ovat tärkeimmät kilpailutekijät, jotka määrittävät markkinalla menestymisen?

3. Mitkä ovat asiakkaallemme houkuttelevimmat kasvumahdollisuudet? Onko asiakkaallamme riittävä osaaminen ja resurssit kiinnostavissa kasvualueissa onnistumiseen? Mitä konkreettisia askelia uusiin palveluihin pääseminen vaatii?

Lopputulema

Markkina-analyysin pohjalta muodostimme asiakkaan kanssa arvoketjussa nousemiseen tähtäävän kasvupolun, joka jaoteltiin kolmeen horisonttiin:

1. Nykyisessä ydinliiketoiminnassa kehitetään nopeutetusti arvoketjussa nousemista tukevia kyvykkyyksiä. Samalla panostetaan niihin välittömästi saavutettaviin palveluihin ja asiakassegmentteihin, jotka ovat synergistisiä tuleville lisäarvopalveluille

2. Lähivuosien keihäänkärjeksi kehitetään myynnillisesti ja operatiivisesti nykytoimintaa lähimpänä oleva uudenlainen lisäarvopalvelu, jossa on tunnistettu myös laajentumismahdollisuuksia

3. Pitkälle aikavälille yllä olevat toimenpiteet luovat maltillisilla panostuksilla ja riskinotolla optioita, jotka mahdollistavat uusiin palveluihin siirtymisen markkinan muotoutuessa ajan myötä