Suomen raideliikennevisio 2030 – Lähiostoliikenteen hankintavastuuta alueellisille viranomaisille ja julkinen kalustoyhtiö ostoliikennekalustolle

Oona Aaltonen

Suomen matkustajaraideliikenteen markkina on juuri avautunut avoimelle kilpailulle vuonna 2021. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen raideliikenne tarjoaa useita potentiaalisia reittejä, joille markkinaehtoisesta liikennettä odotetaan syntyvän tulevaisuudessa. Kilpailun syntymisen edistämiseksi on Suomessa varmistettava riittävät edellytykset kilpailulle mm. investoimalla raideverkostoon sekä ylläpitämällä järkevä ja pitkäjänteinen raideliikenteen järjestämismalli.

Ruotsin raideliikennemarkkina on ollut edelläkävijänä kilpailun avaamisessa, houkutellut merkittävää kilpailua niin matkustaja- kuin tavararaideliikenteeseen ja toimii myös esimerkillisenä raideliikenteen järjestämistapana Suomelle. Ruotsin mallin keskiössä ovat laaja markkinaehtoisesti toimiva raideliikenne sekä kilpailutettavat ostoliikennekokonaisuudet. Kilpailun syntyminen markkinalle on ollut seurausta viranomaisten pitkäjänteisistä sääntelytoimista sekä merkittävistä panostuksista infrastruktuurin kehittämiseen. Kilpailun syntyminen markkinalle on hyödyttänyt niin yhteiskuntaa, raideliikenteen operaattoreita kuin matkustajiakin, sillä mm. raideliikenteen saatavuus on parantunut, kulkumuoto-osuus kasvanut eurooppalaisessa vertailussa korkealle tasolle, lippujen hinnat laskeneet ja matkustajakokemus parantunut.

Suomen raideliikennemarkkina toimii jo nyt pitkälti Ruotsin mallin mukaisesti, joka on myös laajasti käytössä tai tulossa käyttöön EU-maissa. LVM:n suorahankintaliikenne on vielä poikkeus, mutta se voidaan kuitenkin nykyisten sopimusten päättyessä järjestää Ruotsin mallin mukaisiin alueellisiin kilpailutettaviin kokonaisuuksiin (esimerkiksi työssäkäyntialueisiin). Tämä edellyttäisi erillisen ostoliikenteeseen varatun kalustoyhtiön perustamista ja alueellisten viranomaisten nimeämistä liikenteen järjestäjiksi.

Suomessa Ruotsin mallin mukainen liikennejärjestelmä on myös taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto. Malli mahdollistaa suorahankintojen kilpailutuksesta saatavat säästöt yhdessä mittavan tukea tarvitsemattoman markkinaehtoisen liikenteen kanssa. Toinen julkisessa keskustelussa esillä ollut malli (ns. ’Norjan korimalli’) sen sijaan lisäisi merkittävästi valtion kustannuksia raideliikenteen järjestäjänä ja lakkauttaisi nyt täysin ilman tukia toimivan markkinaehtoisen liikenteen kokonaan.

Spring Advisorin toteuttamaan selvitykseen Suomen raideliikenteen visiosta vuonna 2030 pääset tutustumaan alla. Raportti sisältää Spring Advisorin arvion Ruotsin raideliikenteen järjestämismallista ja sen soveltamista Suomen markkinaan.

Haluatko kuulla lisää?