Suomen raideliikennevisio 2030 – Lähiostoliikenteen hankintavastuuta alueellisille viranomaisille ja julkinen kalustoyhtiö ostoliikennekalustolle

Suomen matkustajaraideliikenteen markkina on juuri avautunut avoimelle kilpailulle vuonna 2021. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen raideliikenne tarjoaa useita potentiaalisia reittejä, joille markkinaehtoisesta liikennettä odotetaan syntyvän tulevaisuudessa. Kilpailun syntymisen edistämiseksi on Suomessa varmistettava riittävät edellytykset kilpailulle mm. investoimalla raideverkostoon sekä ylläpitämällä järkevä ja pitkäjänteinen raideliikenteen järjestämismalli. Ruotsin raideliikennemarkkina on ollut edelläkävijänä kilpailun avaamisessa, houkutellut merkittävää kilpailua niin matkustaja- […]

Energiayhtiöiden varmistettava riittävä rahoitus muuttuneessa markkinaympäristössä

Sähkön tukkumarkkinoiden korkeat hinnat ja volatiliteetti ovat johtaneet tilanteeseen, jossa energiayhtiöiden on analysoitava ja hallittava käyttöpääomatarpeensa eri markkinaskenaarioissa sekä varmistettava riittävät rahoituspuskurit välttääkseen likviditeettikriisin tulevan talvikauden aikana. Rahoitustarve ja taustasyyt vaihtelevat eri liiketoimintojen välillä: Asiakaslaskutuksen ja sähkön hankinnan välinen kassavirtaviive yhdistettynä korkeisiin sähkönhintoihin on synnyttänyt merkittäviä käyttöpääomarahoitustarpeita energiayhtiöille sähkön vähittäismyynnissä Sähköntuottajien hintasuojauksessaan käyttämiin pörssijohdannaisiin liittyvät […]

Rautatietavaraliikenteen kalustoyhtiöstä aiheutuisi satojen miljoonien lasku valtiolle

Suomen rautatietavaraliikenteen markkina aukesi kilpailulle kotimaan liikenteen osalta vuonna 2007 ja Venäjän yhdysliikenteen osalta vuonna 2016, kun VR:n yksinoikeus liikennöinteihin päättyi. Kilpailu on syttynyt hitaasti, mutta viime vuosina aktiivisuus on lisääntynyt: Viron valtionyhtiö Operail ja yksityinen Fenniarail ovat investoineet tavaraliikenteen kalustoon ja saavuttaneet yhteensä 4 % osuuden markkinasta. Ukrainan sota ja siitä seurannut Venäjän yhdysliikenteen […]

Sahat käännekohdassa huippusyklin kääntyessä laskuun

Sahatavaraa

Sahateollisuudessa on jo vuosikymmeniä tiedetty, että seitsemää laihaa vuotta seuraa seitsemän lihavaa kuukautta. Pian koronapandemian alettua Suomen sahat pääsivät nauttimaan ennen näkemättömän lihavista kuukausista, mutta käänne on käsillä. On siis isompien strategisten liikkeiden aika. Sahoja on yhä lukumäärällisesti paljon, mutta volyymit ovat keskittyneet rajatulle joukolle Sahojen määrä on vuosikymmenien aikana vähentynyt Suomessa. Tällä hetkellä toiminnassa […]

Strategiapuhetta osa 2: Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi varautua

2020-luku on jälleen näyttänyt todeksi vanhan viisauden, jonka mukaan ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Yritysten strategioissa on kuitenkin kyse nimenomaan kauas tulevaisuuteen vaikuttavista valinnoista, joiden pohjalta liiketoimintaa kehitetään. Miten näitä valintoja voidaan ylipäätään tehdä, jos tulevaisuutta ei voi luotettavasti ennustaa? Tärkeintä on tietoisesti luopua ajattelumallista, jossa strategian laatiminen perustuu yhteen tulevaisuudenkuvaan. Varsin usein yrityksissä […]

Strategiapuhetta osa 1: Nykytilan ymmärrys on strategiatyön kivijalka

Pohjimmiltaan strategian tarkoituksena on määrittää, miten yritys pääsee tavoitteisiinsa. Hyvässä strategiassa siis tunnistetaan, mitä esteitä matkalla tavoitteisiin on ja millä keinoilla ne ylitetään. Kaiken tämän edellytyksenä on todenmukainen ymmärrys siitä, mistä lähtökohdista yritys matkalleen lähtee. Mitkä esimerkiksi ovat omat kilpailuedut, ja millä tasolla operatiivinen suorituskyky on suhteessa kilpailijoihin? Yrityksillä on nykyään käytettävissään runsaasti dataa henkilöstön […]

Seuraava kannattavuusloikka Suomen teollisuudessa hypätään asiakaspuolen digitalisaatiolla

Suomalaisten teollisuusyritysten sisäisten toimintojen digitalisaatio on jo varsin pitkällä. Tuotantoa ja myyntiä johdetaan tehokkaasti digitaalisten järjestelmien avulla. Samoin taloushallinto, HR ja logistiikka nojautuvat digitaalisiin järjestelmiin ja ovat usein myös integroituneet saumattomasti ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Asiakkaisiin päin suuntautuvan digitalisaation tasossa sen sijaan on selvitystemme ja strategiatöissämme kertyneiden kokemustemme mukaan Suomessa isoja eroja. Globaalit toimialajohtajat ovat edenneet […]

Kokonaisvaltainen M&A-prosessi onnistuneen yritysoston perustana

Tärkeä osa yrityksen strategiatyötä on pohtia kasvupolkuja ja uusia mahdollisuuksia. Omistajien ja johdon on syytä kysyä itseltään, missä ja miten yritys haluaa kasvaa ja kuinka kasvustrategia käytännössä toteutetaan tehokkaasti ja onnistuneesti. Yritysostot tarjoavat usein yhden oivallisen työkalun toteuttaa kasvustrategiaa luoden arvoa yritykselle ja omistajille. Alkusysäyksen ja vankan pohjan onnistuneelle yritysostolle luo laaja-alainen analyysi siitä, miten […]

Viisi askelta kestävään kilpailuetuun

Strategialle on yhtä monta määritelmää kuin on määrittelijääkin. Useimmiten strategia kuitenkin kulminoituu kestävän kilpailuedun tavoitteluun, mikä onnistuessaan mahdollistaa yrityksen menestymisen pitkällä aikavälillä. Kestävän kilpailuedun voi ajatella kolmen tekijän kertolaskuna: Yritys on jollain tavalla kilpailijoitaan parempi Riittävän moni asiakas on valmis maksamaan paremmuudesta Kilpailijoiden on vaikea saavuttaa yrityksen paremmuutta Kertolaskuajattelu korostaa erityisesti sitä, että näennäinen kilpailuetu […]

Sähkömarkkina keskittyy – kuluttaja voittaa

Sähkömarkkinan keskittyminen on hyvä asia niin sähkön vähittäismyynti- ja sähköverkkoyhtiöille kuin kuluttajillekin: vähittäismyynnissä isojen yhtiöiden saamat skaalaedut laskevat painetta hinnoittelulle, ja verkkoyhtiöiden yhteistyöllä voidaan parantaa sähkön toimitusvarmuutta Suomen jokaiseen kolkkaan. Näistä hyötyvät eniten juuri suomalaiset. Vähittäismyyntimarkkinan keskittyminen onkin jo vauhdissa ja voimistuu, mutta sähköverkkoyhtiöiden yhteistyö on vielä vähäistä. Spring Advisor haastatteli aiheesta sähköverkkoyhtiöitä, ja keskusteluissa […]