Strategiapuhetta osa 1: Nykytilan ymmärrys on strategiatyön kivijalka

Pohjimmiltaan strategian tarkoituksena on määrittää, miten yritys pääsee tavoitteisiinsa. Hyvässä strategiassa siis tunnistetaan, mitä esteitä matkalla tavoitteisiin on ja millä keinoilla ne ylitetään. Kaiken tämän edellytyksenä on todenmukainen ymmärrys siitä, mistä lähtökohdista yritys matkalleen lähtee. Mitkä esimerkiksi ovat omat kilpailuedut, ja millä tasolla operatiivinen suorituskyky on suhteessa kilpailijoihin? Yrityksillä on nykyään käytettävissään runsaasti dataa henkilöstön […]

Seuraava kannattavuusloikka Suomen teollisuudessa hypätään asiakaspuolen digitalisaatiolla

Suomalaisten teollisuusyritysten sisäisten toimintojen digitalisaatio on jo varsin pitkällä. Tuotantoa ja myyntiä johdetaan tehokkaasti digitaalisten järjestelmien avulla. Samoin taloushallinto, HR ja logistiikka nojautuvat digitaalisiin järjestelmiin ja ovat usein myös integroituneet saumattomasti ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Asiakkaisiin päin suuntautuvan digitalisaation tasossa sen sijaan on selvitystemme ja strategiatöissämme kertyneiden kokemustemme mukaan Suomessa isoja eroja. Globaalit toimialajohtajat ovat edenneet […]

Viisi askelta kestävään kilpailuetuun

Strategialle on yhtä monta määritelmää kuin on määrittelijääkin. Useimmiten strategia kuitenkin kulminoituu kestävän kilpailuedun tavoitteluun, mikä onnistuessaan mahdollistaa yrityksen menestymisen pitkällä aikavälillä. Kestävän kilpailuedun voi ajatella kolmen tekijän kertolaskuna: Yritys on jollain tavalla kilpailijoitaan parempi Riittävän moni asiakas on valmis maksamaan paremmuudesta Kilpailijoiden on vaikea saavuttaa yrityksen paremmuutta Kertolaskuajattelu korostaa erityisesti sitä, että näennäinen kilpailuetu […]

Konkreettisen kasvupolun laatiminen energiapalveluiden arvoketjussa nousemiseksi

Tausta Energia-alan palveluyhtiö pohti, kuinka nousta arvoketjussa uudenlaisten, korkeamman lisäarvon palveluiden tarjoajaksi. Yhtiössä oli paljon kokemusta ja tietoa nopeasti kehittyvästä energiapalvelumarkkinasta, mutta kehitystavoitteisiin pääsemiseksi vaadittiin selkeämpi ymmärrys kasvumahdollisuuksista ja niiden toteuttamisesta. Projekti Teimme energiapalveluista markkina-analyysin, jossa tunnistimme asiakkaan näkökulmasta houkuttelevimmat kasvualueet sekä niissä menestymisen kilpailutekijät ja vaadittavat kyvykkyydet. Analyysissamme oli kolme keskeistä näkökulmaa: 1. Mistä […]

Kokonaisvaltainen strategian päivittäminen yhteistyössä

Tausta IT-alan kasvuyrityksen liiketoiminta oli kehittynyt tavoitellulla tavalla, ja nyt haluttiin tavoitella seuraavaa kasvuharppausta kokonaisvaltaisen strategiapäivityksen avulla. Tavoitteena oli yhä vahvemmin ottaa strategiassa huomioon alan tulevaisuuden trendit sekä kasvattaa asiakasymmärrystä. Uuden strategian avulla pyrittiin vastaamaan kysymyksiin: miten yritys voi parantaa asiakaskohtaamisten merkityksellisyyttä, miten yrityksen tarjontaa ja prosesseja tulisi kehittää, miten varmistetaan henkilöstön jatkuva kehittyminen sekä […]

Tuettoman tuulivoiman markkina-analyysi

Asiakkaallamme oli halu päästä tuulivoiman PPA-markkinoille, joita ei vielä Suomessa ollut Tuulivoiman rakentamista oli pitkään subventoitu merkittävillä valtiontukijärjestelmillä, mutta rakentajille tuottoisat tukijärjestelmät oli päätetty lopettaa tuulivoiman tuotantokustannusten laskiessa merkittävästi. Asiakkaan tietojen mukaan kansainvälisillä markkinoilla PPA-tarjontaa oli jo muodostunut, ja yhtiön tavoitteena oli ryhtyä rakentamaan markkinaehtoista tuulivoimaa pitkäaikaisten ostosopimusten (PPA, power purchase agreement) avulla myös Suomeen. […]