Energiayhtiöiden varmistettava riittävä rahoitus muuttuneessa markkinaympäristössä

Olli Kaukonen

Sähkön tukkumarkkinoiden korkeat hinnat ja volatiliteetti ovat johtaneet tilanteeseen, jossa energiayhtiöiden on analysoitava ja hallittava käyttöpääomatarpeensa eri markkinaskenaarioissa sekä varmistettava riittävät rahoituspuskurit välttääkseen likviditeettikriisin tulevan talvikauden aikana.

Rahoitustarve ja taustasyyt vaihtelevat eri liiketoimintojen välillä:

  • Asiakaslaskutuksen ja sähkön hankinnan välinen kassavirtaviive yhdistettynä korkeisiin sähkönhintoihin on synnyttänyt merkittäviä käyttöpääomarahoitustarpeita energiayhtiöille sähkön vähittäismyynnissä
  • Sähköntuottajien hintasuojauksessaan käyttämiin pörssijohdannaisiin liittyvät vakuusvaatimukset ovat kasvaneet ennennäkemättömälle tasolle korkean sähkönhinnan myötä, minkä vuoksi moni yhtiö on siirtynyt kahdenvälisiin sopimuksiin. Tämä on entisestään heikentänyt epälikvidien johdannaismarkkinoiden luotettavaa hinnanmuodostusta
  • Lisäksi tasevastaavat joutuvat pahimmassa tapauksessa ylitsepääsemättömien eSett-vakuusvaatimusten kohteeksi, mikäli säätösähkön hinnat tehopulatilanteessa nousevat ennätyskorkealle tasolle useiksi päiviksi

Viimeaikaisten asiakasprojektiemme sekä monien energiayhtiöiden ja rahoittajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näemme, että:

  • Pankkien suhtautuminen energiayhtiöiden rahoittamiseen on tiukentunut merkittävästi. Useita lainaportfolioiden uudelleenrahoituksia onkin markkinaolosuhteista johtuen lykätty ensi keväälle
  • Yhtiöiden on syytä rahoituksen hankinnassaan panostaa entistä enemmän ennusteiden, laskelmien ja skenaarioiden laatuun, jotta puskurit ovat oikein mitoitettuja ja riittävä rahoitus saadaan neuvoteltua
  • Kevät 2023 on nykyhetkeä otollisempi ajankohta energiayhtiöille pitkäaikaisen pankkirahoituksen hankintaan ja mahdollisten sähkön myynnin yritysjärjestelyiden toteuttamiseen. Toteutuakseen ennen kesää näiden valmistelu on syytä aloittaa vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla

Spring on neuvonantanut tänä vuonna monia energiayhtiöitä sähkön tuotantoon ja myyntiin liittyvien rahoitusasioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja yritysjärjestelyissä.

Haluatko kuulla lisää?