Tuulivoiman aluetaloudellisten vaikutusten mallinnus Pohjois-Pohjanmaan liitolle

Hankkeen tausta Pohjois-Pohjanmaa on johtava tuulivoimatuotannon maakunta n. 40% osuudella kansallisesta tuulivoimakapasiteetista. Maakunnan ainutlaatuiset lähtökohdat luovat erinomaiset valmiudet uusiutuvien energialähteiden kehittämiselle sekä vihreän siirtymän edistämiselle. Pohjois-Pohjanmaan alueelliset talous- ja työllisyyshyödyt tuulivoimasta ovat kuitenkin jääneet toivottua alhaisemmiksi, minkä lisäksi investointien kannattavuudessa ja siten rakentamisen määrässä on laskupainetta pitkällä aikavälillä. Spring Advisorin kanssa tehdylle hankkeelle asetettiin tavoitteeksi […]