Arki Springillä: Springin tarina

Emma Villeneuve

Kevättä rinnassa 

Springin tarina sai alkunsa, kun perustajanelikko (Ville Sailas, Mikko Laitinen, Lari Stark ja Miikka Autio) ryhtyi hahmottelemaan uudenlaista, ihmislähtöiseen kulttuuriin perustuvaa ylimmän johdon konsultointiyritystä. Kevättä oli sekä rinnassa että kohta myös perustamiskirjassa.  

Springin taustalla on usko siihen, etteivät kankeat toimintatavat ja muodolliset rakenteet tuota parasta mahdollista lopputulosta asiakkaille. Tavoitteena ja visiona on ollut luoda yritys, jonka tinkimätön laatutaso liikkeenjohdon konsultoinnissa yhdistetään rentoon ja arvostavaan työilmapiiriin. Springin kulttuuri on vahvasti ihmislähtöinen, ja jokaisen springiläisen kehittymistä tuetaan vahvasti, samalla hyvinvoinnista huolehtien. 

Springin tarina käynnistyi lopullisesti keväällä 2017. Perustamisen yhteydessä luodut arvot, laadun ja hyvinvoinnin yhdistäminen, muodostavat Springin toiminnan pilarit edelleenkin, ja yritys on onnistunut luomaan vakaan kasvualustan niin henkilöstölle kuin myös liiketoiminnalle. Kulmapöydässä kirjatut teesit laatu, kulttuuri ja ihmiset saavat aikaan tuloksia.

Suunnitelmallisuus onnistumisen takana, alusta alkaen  

Spring on perustamisensa jälkeen onnistunut pysymään suunnitelman mukaisilla raiteilla. Onnistuminen ei kuitenkaan ole ollut itsestäänselvyys, sillä asiakaskunta sekä toimeksiannot ovat hyvin haastavia: Springin toiminnan ydin kun on yritysjohdon sekä omistajien vaativimpien liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen. Springin palvelukonsepti perustuu monitaitoisen tiimin rakentamiseen, jonka ammattitaito ja kyvykkyys vastaa asiakkaan tarpeisiin.

Huolellisen ja perusteellisen pohjatyön jälkeen Spring alkoi nopeasti löytää jalansijaa asiakaspäässä, ja liiketoiminta lähti rullaamaan. Melko varhaisessa vaiheessa Springille tarjoutui mahdollisuus suorittaa haastava projekti, jota yrityksen perustajat pitävät merkittävänä alkusysäyksenä yrityksen kehitykselle sekä uskottavuuden rakentumiselle. Projekti sai kultareunuksensa, kun projekti uutisoitiin aina Ylen teksti-tv:n etusivulla. Springin tie kohti tähtiä oli avattu.  

Kuluneen noin viiden vuoden aikana kaiken taustalla on ollut suunnitelmallisuus, ja jo perustamisen yhteydessä kirjatut tulevaisuuden teesit ovat toteutuneet kovan työnteon ja oikeiden strategisten valintojen myötä. Toiminta on kehittynyt jatkuvasti, ja Spring on kasvanut monella eri mittarilla mitattuna jo merkittäväksi toimijaksi. Positiivinen pohjavire värittää Springin arkea, joka itsessään ruokkii uusia onnistumisia. Springin tarina ei ole trilleri tai sisällä suuria draaman kaaria – kaikki on mennyt pitkälti kuten ajateltiinkin.

Vakaa nykytila mahdollistaa tulevaisuuden kehitysaskeleet 

Springin viisivuotissyntymäpäivien lähestyessä Spring on saavuttanut vakiintuneisuuden toimintaansa monesta eri näkökulmasta. Spring on kasvanut yritykseksi, joka koostuu laaja-alaisesta osaamisesta, jotka tukevat toinen toisiaan.

Springin tulevaisuus on keväisen valoisa ja yrityksen kehittymisen elementit on rakennettu vakaalle pohjalle. Vahva kulttuuri, jonka takana jokainen springiläinen voi seistä, ja jonka ympärille on kehitetty vakioidut työskentelytavat, luovat mahdollisuuden ottaa askeleita eteenpäin ja tavoitella seuraavia etappeja. 

Spring Advisor ja keltainen?   

Spring Advisorin nimi syntyi/varmentui kevättalvella 2017 Unioninkadulla erään illanvieton jälkeisellä kotimatkalla. Spring nimenä kuvastaa kasvua sekä uutta tulemista ja toimii myös symbolisena ”artefaktina” perustamisajankohdalle. Spring, eli yhtenä suomennoksena jousi, kuvastaa myös joustavuutta yrityksenä sekä kykyä venyä ja tarjota laadukkuutta tiukoissakin tilanteissa.

Keltainen väri? Kuin kirsikka kakun päälle. 

”Keltainen yhdistetään aurinkoon, lämpöön, voimaan, älyyn, onneen ja toivoon. Se symboloi optimismia, valppautta, virkeyttä, uskallusta, uteliaisuutta, itsetietoisuutta, voimaa ja valaistumista.”

In Spring, I move.