Spring Advisor ja Innofactor yhteistyössä edistämässä teollisuuden digitalisaatiota

Mikko Laitinen

Spring Advisor ja Innofactor aloittivat yhteishankkeen vuoden 2021 alussa tarkoituksenaan edistää teollisuusyritysten kilpailukykyä digitalisaatioon tehtävien oikein kohdistettujen panostusten avulla. Suomalaisten teollisuusyritysten sisäisten prosessien digitalisaatio on jo varsin pitkällä. Sen sijaan asiakkaiden ja muiden ulkoisten kumppanien ja sidosryhmien välisen toiminnan digitalisaatiossa on vielä paljon tehtävää ja toisaalta mahdollisuuksia. Asiakkaiden vaatimukset digitaalisen asioinnin osalta ovat kasvaneet merkittävästi ja toisaalta teollisuuden digitalisaatioon panostetaan yhä enemmän Suomen kannalta keskeisissä kilpailijamaissa. Mikäli suomalaiset yritykset haluavat ylläpitää kilpailukykyään ja lisäksi hakea uusia merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, ne eivät voi jäädä jälkeen asiakasyhteistyötä kehittävän digitalisaation hyödyntämisessä. Digitalisaation panostusten on siirryttävä yhä enemmän tehokkuudesta kohti uusien kehittyneiden palveluiden ja niiden pohjalta syntyvien uusien tulojen muodostamista.

Edistääkseen teollisuusyritysten digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassaan, Spring Advisor ja Innofactor tekivät kesän 2021 aikana valittujen yritysten kanssa pilot-selvityksen, jonka pohjalta laadittiin yritysten käyttöön maksuton verkkopohjainen itsearviointityökalu. Sen avulla yritys näkee, millä tasolla se on asiakasrajapinnan digitalisaation osalta ja voi edelleen priorisoida digitalisaation liittyviä kehityshankkeitaan liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi. Käytön laajentuessa on mahdollista tarjota yrityksille myös vertailutietoa heidän tilanteestaan verrattuna vastaaviin muihin teollisiin yrityksiin.

Torstaina 11.11. Innofactor isännöi Teknologiateollisuuden pk-liikkeenjohdon neuvottelupäivien yhteydessä järjestettävää yritysvierailua, jonka yhteydessä Spring Advisor ja Innofactor lanseeraavat verkkopohjaisen diagnostiikkatyökalun teollisuusyritysten käyttöön. Työkalun käyttö tullaan tulevaisuudessa laajentamaan kaikille kiinnostuneille teollisuusyrityksille.

Yritysvierailun yhteydessä

Spring Advisorin konsultti, Mikko Laitinen, pitää puheenvuoron asiakasrajapinnan digitalisaation tarpeesta ja mahdollisuuksista liiketoiminnan ja strategian näkökulmasta. Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll tuo ajankohtaista tietoa tietoturvan huomioinnista teollisissa ratkaisuissa ja Innofactorin liiketoimintakonsultti Mika Lehtinen kertoo, kuinka yritykset voivat tehokkaasti hyödyntää laadittua digitalisaation diagnostiikka- ja priorisointityökalua käytännössä.

”Näen digitalisaatiossa merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisten teollisuusyritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edelleen parantamisessa tulevaisuudessa erityisesti pk-sektorilla. Yhteistyö Spring Advisorin kanssa on sujunut erittäin hyvin ja olemme saaneet yhdessä jo pilotin aikana kiinnostavia huomioita siitä, mihin yritysten kannattaa keskittyä omassa digitalisaatiossaan”, kertoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Spring Advisorin ja Innofactorin kokenut tiimi yhdistää strategisen, operatiivisen ja taloudellisen ajattelun, teollisuuskokemuksen ja toisaalta kuluttaja-asiakasymmärryksen ja kyvyn toteuttaa toimivia moderneja digitaalisia asiakasratkaisuja.

Lisätietoja:

Mika Lehtinen, liiketoimintakonsultti
Innofactor Oyj
mika.lehtinen@innofactor.com
Puh. 040 764 6313

Mikko Laitinen, konsultti, partner
Spring Advisor Oy
mikko.laitinen@springadvisor.fi
Puh. 050 515 1151