Arki Springillä: Nelipäiväinen työviikko

Emma Villeneuve

Nelipäiväinen työviikko on ollut työelämä ”hot topic” jo hyvän tovin. Jo vuonna 2019 silloinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ehdotti nelipäiväistä työviikkoa sekä kuusituntista työpäivää. Argumentteja matkan varrella on ollut puolesta ja vastaan, hyviä esimerkkejä maailmalta ja niin edelleen.

Spring Advisorilla tällä hetkellä kokeillaan nelipäiväistä viikkoa työntekijän omaista aloitteesta. Joustava työskentelytapamme sekä vapaus ja vastuu -ajattelu mahdollistaa oman työn johtamisen omaehtoisesti. Kulttuurimme ei ole vain Powerpointille kirjoitettuja sanoja ja siitä olemme ylpeitä.

Kaiken takana on kulttuuri

Kulttuurikäsikirjamme sivuillekin se on painettu: ”Springin taustalla on usko siihen, etteivät kankeat toimintatavat ja muodolliset rakenteet tuota parasta mahdollista lopputulosta”. Kulttuurimme ja toimintatapamme perustukset ovat valettu työntekijälähtöisesti ja täten Spring heijastelee hyvin vahvasti juuri nykyisiä springiläisiä. Uudenlaiset, modernit, kaavoihin kangistumattomat toimintatavat palvelevat juuri työntekijöidemme toiveita.

Monessa yhteydessä Springin toiminnassa korostuu työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen sekä ihmisläheinen kulttuuri. 5 työpäivää ja täydet työtunnit eivät välttämättä suoraan ole elinehto laadukkaalle työlle, joka toimitetaan aina ajallaan. Työskentely-ympäristö on mahdollista rakentaa ilmapiirin, kulttuurin ja motivoivien toimintatapojen varaan, jolloin neljässäkin päivässä on mahdollista saavuttaa yhteiset tavoitteet. Tämä kaikki silloin kun viikkoon ilmestyy yksi vuorokausi lisää viettää aikaa harrastusten tai läheisten ja ystävien kanssa.

Itseohjautuvuus ja luottamus

“Litteä organisaatiomme on omiaan oppimaan ja kehittymään nopeasti ja ketterästi, kun jokainen kantaa vastuun sekä asiakkaasta että omasta tiimistä.”

Vapaus ja vastuu -ajattelu tiivistyy täydellisesti yhteen Spring Advisorin perusarvoista: itseohjautuvuus ja luottamus. On erityisen tärkeää, että vuorovaikutus on kaksisuuntainen, jolloin työntekijä saa aidon mahdollisen työskennellä itseohjautuvasti, omistaa oman työnsä ja täten myös kehittyä. Luottamus rakentuu tämän kaiken ympärille, sekin kaksisuuntaisena. Muut työntekijät luottavat siihen, että jokainen yksilö tekee tehtävänsä ja jokainen yksilö voi luottaa, että tiimi on jatkuvasti tukena ja häneen luotetaan.

No non-sense on neljäs Springin perusarvoista: ”Toimimme tavalla, joka on mielestämme järkevää vakiintuneista käytännöistä tai uskomuksista välittämättä”. Nelipäiväinen työviikko ei ole ainakaan vielä vakiintunut käytäntö niin Springillä kuin valtakunnassa yleiseti, mutta silti toimimme siten, koska näemme sen olevan tässä tilanteessa järkevää. Työntekijät ovat meidän ydin ja heistä Spring rakentuu – vaalikaamme tätä.

Nelipäiväinen työviikko

Tällä haavaa kyseessä on väliaikainen kokeilu, mutta varmasti oiva tilanne perehtyä nelipäiväisen työviikon vaikutuksiin. Onko vaikutus työn kokonaistuottavuuteen heikompi, kun viikossa on yksi päivä vähemmän? Voisiko olla, että virkeämpänä ja valveutuneempana neljä päivää tuottaa saman kuin viisi? Tehostaako neljä päivää priorisointikykyä, jolloin tekeminen keskittyy oikeasti oleelliseen? Vielä emme ole aivan varmoja, mutta raportoimme, kun tiedämme!

Kulttuuriimme ja sen peruspilareihin voit tutustua paremmin Kulttuurikäsikirjamme avulla.