Konkreettisen kasvupolun laatiminen energiapalveluiden arvoketjussa nousemiseksi

Tausta Energia-alan palveluyhtiö pohti, kuinka nousta arvoketjussa uudenlaisten, korkeamman lisäarvon palveluiden tarjoajaksi. Yhtiössä oli paljon kokemusta ja tietoa nopeasti kehittyvästä energiapalvelumarkkinasta, mutta kehitystavoitteisiin pääsemiseksi vaadittiin selkeämpi ymmärrys kasvumahdollisuuksista ja niiden toteuttamisesta. Projekti Teimme energiapalveluista markkina-analyysin, jossa tunnistimme asiakkaan näkökulmasta houkuttelevimmat kasvualueet sekä niissä menestymisen kilpailutekijät ja vaadittavat kyvykkyydet. Analyysissamme oli kolme keskeistä näkökulmaa: 1. Mistä […]

Tuotannon simulaatio ja sopeuttamistoimien vaikutusten arviointi teollisuuden perheyhtiölle

Korkealaatuisista ja räätälöidyistä tuotteistaan tunnettu perheomisteinen teollisuuden vientiyritys pohti tuotannon sopeuttamistoimia heikentyneessä markkinatilanteessa Markkinakysyntä Euroopassa oli lähtenyt laskuun syksyllä, ja alkuvuoden myyntivolyymit olivat reilusti alle budjetin kysynnän heikentyessä entisestään. Yhtiön tilauskirjat olivat pysyneet heikkoina jo varsin pitkään, eikä merkittäviä muutoksia tilanteeseen ollut odotettavissa lähitulevaisuudessa. Vaikeassa tilanteessa yhtiö halusi ymmärtää missä määrin tuotannon kustannuksia olisi mahdollista […]

Tuettoman tuulivoiman markkina-analyysi

Asiakkaallamme oli halu päästä tuulivoiman PPA-markkinoille, joita ei vielä Suomessa ollut Tuulivoiman rakentamista oli pitkään subventoitu merkittävillä valtiontukijärjestelmillä, mutta rakentajille tuottoisat tukijärjestelmät oli päätetty lopettaa tuulivoiman tuotantokustannusten laskiessa merkittävästi. Asiakkaan tietojen mukaan kansainvälisillä markkinoilla PPA-tarjontaa oli jo muodostunut, ja yhtiön tavoitteena oli ryhtyä rakentamaan markkinaehtoista tuulivoimaa pitkäaikaisten ostosopimusten (PPA, power purchase agreement) avulla myös Suomeen. […]