Joel Heinikoski

Ammattitaito

Joel liittyi Springin tiimiin kesäkuussa 2019 ja on tuonut Springille osaamista muun muassa markkina-analyysien ja taloudellisen mallintamisen osa-alueilta. Hän on vahvimmillaan kvantitatiivisten ongelmien ja taloudellisten kysymysten analysoinnissa ja pyrkii neuvonannossaan rohkeaan, mutta faktapohjaiseen päätöksentekoon.

Analyyttisella ja huolellisella mentaliteetilla hän edustaa Springillä moniosaajaa, jolla on kokemusta useista yritysjärjestely-, strategisen neuvonannon ja operatiivisen sekä taloudellisen mallinnuksen hankkeista. Hän on toiminut muun muassa energia-, konepaja- ja pääomasijoitusalojen projekteissa, joista erityisesti energia-alalta hänelle on kertynyt vahva ja monitahoinen kokemus läpi Springin palvelutarjoaman.

Joel on aiemmin työskennellyt monikulttuurisessa työympäristössä, jonka avulla hän on oppinut tunnistamaan erilaisia johtamis- ja toimintatapoja. Kokemuksen ansiosta hän kykenee ymmärtämään asiakkaan erityispiirteitä luodakseen ja kommunikoidakseen juuri heille sopivia ratkaisuja.

Filosofia

Kunnianhimo ja numerot luovat Joelin työskentelyn ytimen. Urheilutaustan kautta opittu kunnianhimo ja tavoitteellisuus ajavat lannistumatta etsimään parasta ratkaisua asiakkaan tarpeisiin aivan kuten hän teki koripallokentillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hänet tunnetaan myös numeromiehenä, jonka motivaationa on rakentaa dataperusteisia ratkaisuja päätöksenteon tueksi.

Työympäristö ja asiakasrajapinta toimivat energian lähteinä. Ihmiset, yhteisö ja yhteisöllisyys ovat Joelille tärkeitä niin vapaa-ajalla kuin työelämässä, ja avoin sekä antoisa kommunikaatio vievät Joelia eteenpäin työtehtävissään. Työympäristö ja avoin kulttuuri toivat Joelin myös Springille, jossa hän arvostaa aitoa mahdollisuutta kehittää sekä kehittyä.

Tausta

Ennen Springille tuloaan Joel työskenteli Deloittella Strategy & Operations -konsultoinnissa keskittyen markkinatutkimukseen ja toimitusketjuhankkeisiin. Aiemmin hän työskenteli Relexillä toimitusketjun hallintaratkaisujen toteutusten ja ennakkomyyntianalyysien kanssa sekä Helsingissä että Atlantassa, Yhdysvalloissa.

Joel on diplomi-insinööri (Tuotantotalous) Aalto -yliopistosta.