Jaakko Koppinen

Jaakolla on 24 vuoden kokemus globaalien ja monimutkaisten liiketoimintojen operatiivisesta johtamista sekä niiden muuttamisesta kohti asiakaslähtöistä ja arvoon pohjautuvaa myyntiä. Jaakko on työskennellyt tulosvastuullisissa asemissa johtavissa yrityksissä kuten Sandvik, Konecranes, Catepillar ja Orica.

Jaakko on strateginen ja visionäärinen käytännön ammattilainen, joka on uransa aikana antanut vankat näytöt suunnitelmien viemisestä paperilta käytäntöön. Yrittäjähenkisenä ihmisenä Jaakko on tunnettu niin rohkeudestaan kuin kyvystään tunnistaa ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä intohimoisena kasvun ja tehokkuuden kannattajana.

Jaakon vahvuuksiin kuuluu esimerkiksi:

  • Menestyvien kasvu strategioiden luonti ja toteutus
  • Valmistus ja tuotanto strategiat sekä operatiivinen tehokkuus
  • Työvälineiden ja prosessien automatisointi ja digitalisointi
  • Arvoon pohjautuva myynti, asiakkuuksien hallinta ja asiakkaiden segmentointi
  • Tuotestrategiat ja elinkaarenhallinta (esim. design to cost, design to value)
  • Prosessien kehittäminen
  • Myynnin ja operatiivisten suunnitelmien (S&OP) optimointi
  • Tuotemarkkinointi ja brändin kehittäminen
  • Syvällinen asiantuntemus teollisuustuotteista sekä valmistus- ja kaivosteollisuudesta

Jaakolla on maisterintukinto materiaalitieteistä ja kalliotekniista Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta (nykyisin Aalto-yliopisto)