Miikka Autio

Ammattitaito

Perustajajäsenenä ja konsultoinnin monitaiturina Miikka on arvokas osa Springin tiimiä. Kokeneena ammattilaisena Miikan vastuulla olla projektien johtaminen konsultoinnin eri osa-alueilla. Hän on erityisesti kartuttanut kokemusta energia-alalta, josta hän omaa vahvan ja laaja-alaisen näkemyksen.

Springillä Miikka on keskittynyt taloudelliseen ja operatiiviseen neuvonantoon sekä projektien johtamiseen ja organisointiin – erityisosaamisenaan taloudellinen mallinnus, jossa Miikka on tiimimme asiantuntija. Kokemuksensa ansiosta Miikka kykenee konseptoimaan uusiakin asioita sekä luomaan uusia näkökulmia sekä keksimään luovia ratkaisuja. Hän mallintaa ja johtaa mallinnusprojekteja nopeasti ja tarkasti haastavissakin tilanteissa halliten niin kevyet arvonmääritykset kuin laajat organisaatiotoiminnan optimoinnin työkalut.

Filosofia

Kilpailuhenkisyys sekä kehittymishalukkuus kuvaavat Miikkaa niin golfkentällä kuin myös työtehtävissä. Hän haluaa tuoda työelämään urheilumaailman mentaliteettia, jossa oman osaamisen arvo on helposti mitattavissa. Uudet haasteet insprioivat Miikkaa ja syttyvät hänet ylittämään niin omat kuin asiakkaankin odotukset.
Hänen työskentelytapansa perustuu innovatiivisuuteen, jota värittää vahva oma näkemys kulloiseenkin haasteeseen. Perinteisiin ongelmiin pyritään löytämään uudenlaisia, omia ratkaisuja, jotka mahdollistavat positiivisen erottautumisen liiketoimintaympäristössä.

Niin kollegoiden kuin myös asiakkaiden kesken Miikka arvostaa toverillista ajattelumaailmaa, jossa tuetaan osapuolien tekemisestä rehellisellä ja avoimella kulttuurilla.

Tausta

Aikaisempaa kokemusta liikkeenjohdon konsultoinnista ja corporate financesta häneltä löytyy NAG:lta, Gaia Consultingilta ja PwC:n Corporate Finance -palveluista.

Miikka on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta pääaineenaan energiatalous.